Biologisch afbreekbare mulchfilm

Tips voor opslag en aanwending van de folie:
Deze tips zullen er toe bijdragen een maximale levensduur van de folie te garanderen.

VOORBEREIDING BODEM
Het juist klaarleggen van het plantbed is zeer belangrijk wanneer men BioFilmAgro wil toepassen. De juiste voorbereiding van de bodem draagt bij tot een optimale werking van de mulchfilm. Het plantbed moet goed verkruimeld zijn en vrij van stenen en resten van voorgaande teelten. Deze resten kunnen eventueel schade aan de folie aanbrengen waardoor de film scheurt. Gaten en scheuren in de film maken dat deze meer onderhevig kan zijn aan de wind, waardoor de film lost en eventuele onkruidgroei mogelijk is. Vermijd de folie te plaatsen kort na het aanbrengen van organische bemesting zoals gier. Het extreem hoge gehalte aan micro-organismen in deze meststoffen kunnen een versnelde afbraak teweeg brengen.

LEGGEN VAN DE FILM
De film kan geplaatst worden met dezelfde machines als de klassieke polyethyleen folies. Men moet er echter op letten de spanning op de folie te verminderen. De film wordt best los afgerold. De bodem van het plantbed moet fijn verkruimeld worden, opdat de folie een optimal contact kan maken. De folie moet strak tegen de bodem geplaatst en bevestigd worden om iedere windschade te voorkomen. Op windgevoelige plaatsen is het aangeraden de folie iedere 2 3 meter te verzwaren met bijkomende grond. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van het mulchingeffect is het aangeraden zo vlug als mogelijk na het plaatsen van de folie te planten of te zaaien.

PLANTGATEN
Voor het maken van plantgaten is het aangeraden scherpe werktuigen te gebruiken die een mooi rond gat vormen. Plantgaten met veelhoekige randen kunnen onnodige scheuren veroorzaken, waardoor de werking van folie vermindert. Ideaal zijn T- en Y-vormige gaten of ronde gaten aangebracht met een verwarmde boorcylinder. Plant onmiddellijk na het leggen van de folie, de film heeft dan nog de hoogste elasticiteit.

BEVLOEIING
Bij het profileren van het plantbed moet men er op letten dat het water goed van de folie kan afvloeien. Plassen kunnen de afbraak van de folie versnellen. Wanneer er een druppelbevloeiing gebruikt wordt, is het aangeraden deze in de bodem in te werken. Dit heeft verschillende voordelen. De darm warmt minder op, waardoor er minder uitzetting is en de bevloeiing mooi in het midden van het plantbed blijft. Er is geen overdracht van warmte van de darm naar de folie, waardoor afbraak zou kunnen versneld worden.

WERKINGSDUUR
De levensduur van de BioFilm Agro is afhankelijk van alle omgevingsfactoren en dus niet enkel van de aanwezigheid van de micro-organismen. Het samengaan van water en zonlicht spelen een belangrijke rol in de afbraak. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, het veld, het seizoen heeft het A-type een levensduur van 2 tot 5 maanden. Het B-type heeft een levensduur van 3 tot 8 maanden.

NA DE OOGST
Na de oogst worden de resten van de folie ingewerkt, waardoor deze sneller verder zullen afbreken. Daar vooral micro-organismen voor de afbraak van de folie zorgen, zullen niet-ondergeploegde resten minder snel afbreken dan de ingewerkte resten die minder contact hebben met bodemorganismen.

OPSLAG
BioFilm Agro is een biologisch afbreekbaar product en moet dus met speciale zorg en aandacht behandeld worden. Niet gebruikte rollen kunnen best in hun originele verpakking bewaard worden. Contact met water, zonlicht en warmtebronnen moet vermeden worden. Om scheuren en perforatie, veroorzaakt door het stapelen, te voorkomen, kan men de rollen best in verticale positie stockeren. Schade veroorzaakt door foutief stockeren kan de werking van de folie verminderen. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn de beschadigde delen te verwijderen.